Institut Menéndez y Pelayo

Materials per a un museu de l'educació de Catalunya


Aquest web explica la història de tres institucions: l'institut Menéndez y Pelayo, l'institut Nicolás Salmerón i la Mútua Escolar Blanquerna.


El Menéndez y Pelayo es deia Salmerón abans que l’Estat franquista li canviés el nom l'any 1939. Ocupa l'edifici de l'arquitecte Jaume Mestres i Fossas, incautat a la Mútua Escolar Blanquerna aquell mateix any.

Aquest web és una iniciativa per impulsar la creació del MUSEU DE L'EDUCACIÓ DE CATALUNYA